دانلود نوحه یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم با صدای حسین فخری


دانلود نوحه یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم حسین فخری

دانلود نوحه یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم با صدای حسین فخری

شنونده نوحه یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم باشید با صدای حسین فخری.


متن نوحه یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم حسین فخری

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم
یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم …
آنکه لاجرعه می مهر تو نوشید منم
آنکه لاجرعه می مهر تو نوشید منم …

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم
یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم …
آنکه لاجرعه می مهر تو نوشید منم
آنکه لاجرعه می مهر تو نوشید منم …
آن که از شوق به هنگام ولادت چون شمع
عوض گریه در آغوش تو خندید منم
عوض گریه در آغوش تو خندید منم …

آن که همراه تو آمد به صف کرب و بلا
آن که همراه تو آمد به صف کرب و بلا …
پا به پای تو صمیمانه بکوشید منم
آن که خون شد دلش از محنت ایام ولی
آن که خون شد دلش از محنت ایام ولی …
جامه ی صبر به تن بهر تو پوشید منم
دانلود نوحه یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم حسین فخری

روز عاشور به هنگام وداع آخر
آن که پروانه صفت دور تو گردید منم
آن که پروانه صفت دور تو گردید منم
آن که چون لانه ی زنبور ز شمشیر ستم
جسم عریان تو آغشته به خون دید منم
آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم

نشنیده است کسی از سر ببریده سخن
نشنیده است کسی از سر ببریده سخن …
آن که صوت ملکوتی ز تو بشنید منم
آن که با چوبه ی محمل سر خود را بشکست
آن که با چوبه ی محمل سر خود را بشکست …
تا سر غرق به خون ازسر نی دید منم
تا سر غرق به خون ازسر نی دید منم …
جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود
جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود …
آن که با تیغ زبان بعد تو جنگید منم
جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود …
یا حسین آن که دل از غیر تو ببرید منم
یا حسین آن که دل از غیر تو ببرید منم …
آن که لاجرعه می مهر تو نوشید منم
آن که لاجرعه می مهر تو نوشید منم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *